oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer przeswit %
5,0 st3s 1,5 8,4 1250 32,0
R 28 5,0 st3s 2,0 11,3 1250 30,0
DC 14 5,0 aluminium 1,5 3,0 1500 32,0
5,0 aluminium 2,0 3,9 1500 30,0
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer przeswit %
2,5 st3s 1,5 4,4 1500 62,0
R 43 2,5 st3s 2,0 5,5 1500 62,0
DC 13 2,5 aluminium 1,5 1,4 1500 62,0
2,5 aluminium 2,0 2,1 1500 62,0
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer przeswit %
3,5 st3s 1,0 6,8 1250 30,0
E45 3,5 st3s 1,5 0,0 1250 28,0
DC 8 3,5 aluminium 1,0 2,4 1500 30,0
3,5 aluminium 1,5 3,3 1500 28,0
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
15,0 st3s 1,5 8,8 2500 7,0 33,3
15,0 st3s 2,0 11,6 2500 7,0 33,3
E45 15,0 st3s 3,0 17,5 2500 7,0 33,3
DC 15 15,0 aluminium 1,5 3,0 2500 7,0 33,3
15,0 aluminium 2,0 4,0 2500 7,0 33,3
15,0 aluminium 3,0 6,0 2500 7,0 33,3
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer przeswit %
8 st3s 1,5 10,5 1250 20
R43 8 st3s 2 14 1250 18
DC 18 8 aluminium 1,5 3,6 1500 20
8 aluminium 2 4,6 1500 18
10 st3s 1,5 10,3 1250 22
R43 10 st3s 2 13,7 1250 20
DC 23 10 aluminium 1,5 3,5 1500 22
10 aluminium 2 4,7 1500 20
8 st3s 1,5 10,5 1250 15
R45 8 st3s 2 14 1250 13
DC 18 8 aluminium 1,5 3,6 1500 15
8 aluminium 2 4,8 1500 13
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
7,5 st3s 1,5 9,0 2500 10,0 36,2
7,5 st3s 2,0 12,0 2500 10,0 36,2
R62,5 7,5 st3s 3,0 18,0 2500 10,0 36,2
DC 20 7,5 aluminium 1,5 3,0 2500 10,0 36,2
7,5 aluminium 2,0 4,0 2500 10,0 36,2
7,5 aluminium 3,0 6,0 2500 10,0 36,2
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
9,1 st3s 1,5 8,2 2500 11 42
R62,5 9,1 st3s 2 11 2500 11 42
DC 25,5 9,1 aluminium 1,5 2,7 2500 11 42
9,1 aluminium 2 3,6 2500 11 42
8 st3s 0,6 3,4 1250 9 17
8 st3s 1 5,6 1250 9 15
R 62 8 st3s 1,5 8,2 1250 9 15
DC 23 8 aluminium 0,6 1,2 1250 9 17
8 aluminium 1 1,9 1500 9 15
8 aluminium 1,5 2,8 1500 9 15
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
10 st3s 1,5 10,5 1250 7 15
R62 10 st3s 2 14,1 1250 7 15
DC 22 10 aluminium 1,5 3,6 1500 7 15
10 aluminium 2 4,9 1500 7 15
14 st3s 1,5 11,7 2500 8 5,3
R62,5 14 st3s 2 15,6 2500 8 5,3
DC 28 14 aluminium 1,5 3,9 2500 8 5,3
14 aluminium 2 5,2 2500 8 5,3
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
11,0 st3s 1,5 10,6 2500 11,0 13,3
R76 11,0 st3s 2,0 14,1 2500 11,0 13,3
DC 24 11,0 aluminium 1,5 3,6 2500 11,0 13,3
11,0 aluminium 2,0 4,7 2500 11,0 13,3
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
11,0 st3s 1,5 11,7 2500 8,0 42,0
R76 11,0 st3s 2,0 15,6 2500 8,0 42,0
DC 35 11,0 aluminium 1,5 3,9 2500 8,0 42,0
11,0 aluminium 2,0 5,2 2500 8,0 42,0
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
13 st3s 1,5 10,5 1250 9 15
R85 13 st3s 2 14,1 1250 9 15
DC 30 13 aluminium 1,5 3,6 1500 9 15
13 aluminium 2 4,8 1500 9 15
18 st3s 1,5 11 2500 13 10
R90 18 st3s 2 14,6 2500 13 10
DC 38 18 aluminium 1,5 3,6 2500 13 10
18 aluminium 2 4,8 2500 13 10
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
10,0 st3s 1,5 6,9 2500 15,0 51,5
R100 10,0 st3s 2,0 9,3 2500 15,0 51,5
DC 34 10,0 aluminium 1,5 2,3 2500 15,0 51,5
10,0 aluminium 2,0 3,1 2500 15,0 51,5
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
15,0 st3s 1,5 10,3 2500 13,0 23,3
R100 15,0 st3s 2,0 13,7 2500 13,0 23,3
DC 34 15,0 aluminium 1,5 3,4 2500 13,0 23,3
15,0 aluminium 2,0 4,5 2500 13,0 23,3
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
24,0 st3s 1,5 10,6 2500 18,0 16,0
R110 24,0 st3s 2,0 14,1 2500 18,0 16,0
DC 52 24,0 st3s 3,0 21,1 2500 18,0 16,0
24,0 aluminium 1,5 3,6 2500 18,0 16,0
24,0 aluminium 2,0 4,7 2500 18,0 16,0
24,0 aluminium 3,0 7,0 2500 18,0 16,0
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
20,0 st3s 1,5 9,7 2500 21,0 26,0
R115 20,0 st3s 2,0 12,8 2500 21,0 26,0
DC 48 20,0 st3s 3,0 19,3 2500 21,0 26,0
20,0 aluminium 1,5 3,2 2500 21,0 26,0
20,0 aluminium 2,0 4,2 2500 21,0 26,0
20,0 aluminium 3,0 6,4 2500 21,0 26,0
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
21,5 st3s 1,5 9,3 2500 21,0 29,8
R150 21,5 st3s 2,0 12,4 2500 21,0 29,8
DC 56 21,5 aluminium 1,5 3,1 2500 21,0 29,8
21,5 aluminium 2,0 4,2 2500 21,0 29,8
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
18,0 st3s 1,5 10,8 2500 16,0 15,4
R160 18,0 st3s 2,0 14,4 2500 16,0 15,4
DC 40 18,0 aluminium 1,5 3,6 2500 16,0 15,4
18,0 aluminium 2,0 4,8 2500 16,0 15,4
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
24 st3s 1,5 10,8 2500 16 15
R160 24 st3s 2 14,4 2500 16 15
DC 52 24 st3s 3 21,6 2500 16 15
24 aluminium 1,5 3,6 2500 16 15
24 aluminium 2 4,8 2500 21 15
24 aluminium 3 7,2 2500 21 15
24 st3s 1,5 10,8 2500 18 10,2
R160 24 st3s 2 14,1 2500 18 10,2
DC 52 24 aluminum 1,5 3,6 2500 18 10,2
24 aluminium 2 4,7 2500 18 10,2
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
20,6 st3s 1,5 7,2 2500 28,0 56,0
R200 20,6 st3s 2,0 9,3 2500 28,0 56,0
DC 70 20,6 st3s 3,0 14,0 2500 28,0 56,0
20,6 aluminium 1,5 2,4 2500 28,0 56,0
20,6 aluminium 2,0 3,1 2500 28,0 56,0
20,6 aluminium 3,0 4,6 2500 28,0 56,0
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
24,0 st3s 1,5 7,1 2500 32,0 52,3
R200 24,0 st3s 2,0 9,4 2500 32,0 52,3
DC 80 24,0 st3s 3,0 14,1 2500 32,0 52,3
24,0 aluminium 1,5 2,4 2500 32,0 52,3
24,0 aluminium 2,0 3,2 2500 32,0 52,3
24,0 aluminium 3,0 4,7 2500 32,0 52,3
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
25,0 st3s 1,5 6,3 1500 37,0 59,0
R250 25,0 st3s 2,0 8,4 1500 37,0 59,0
DC 96 25,0 st3s 3,0 12,6 1500 37,0 59,0
25,0 aluminium 1,5 2,1 1500 37,0 59,0
25,0 aluminium 2,0 2,8 1500 37,0 59,0
25,0 aluminium 3,0 4,2 1500 37,0 59,0
oczko mostek materiał gr. waga kg/m2 max.szer wys. panela przeswit %
30,0 st3s 1,5 7,5 1500 49,0 52,8
R270 30,0 st3s 2,0 10,0 1500 49,0 52,8
DC 96 30,0 st3s 3,0 15,0 1500 49,0 52,8
30,0 aluminium 1,5 2,5 1500 49,0 52,8
30,0 aluminium 2,0 3,4 1500 49,0 52,8
30,0 aluminium 3,0 5,0 1500 49,0 52,8